Besluit ZZS register

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 24 februari 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat het aanleveren van deze gegevens in de database problemen gaat opleveren?
Initiatieven die transparantie bevorderen zijn belangrijk. Het is echter van groot belang dat het openbaar maken van gegevens gepaard gaat met de nodige achtergrondinformatie die nodig is om de data goed te kunnen lezen en begrijpen.

Voor chemische stoffen heerst in de samenleving bij veel mensen al een negatief sentiment: 'chemie' is eng en zou vermeden moeten worden. Dit terwijl deze stoffen een cruciale rol spelen in een moderne, duurzame samenleving. Het is daarom juist in het geval van een openbare ZZS-emissiedatabase van belang dat het publiceren van deze data niet tot onnodige zorgen in de samenleving leidt.

Mengend Nederland deelt daarom graag haar visie met voorwaarden voor een effectieve publicatie van ZZS-emissiegegevens:

- Er dient een duidelijke introductie gegeven te worden met de benodigde basiskennis om de database goed te kunnen lezen en begrijpen;
- Er dient duidelijk aangegeven te worden waarom de ZZS-stoffen worden gebruikt, welke bijdrage ze leveren aan de samenleving;
- Indien beschikbaar moeten de grenswaarden van de stoffen worden gedeeld, om daarmee de emissies in (risico)perspectief te stellen.

Mengend Nederland is het samenwerkingsverband tussen de NVZ | Schoon | Hygiënisch | Duurzaam - branchevereniging van reinigings- en desinfectiemiddelenfabrikanten, NCV - Nederlandse Cosmetica Vereniging, NAV - branchevereniging van spuitbussen, VLK - Vereniging Lijmen en Kitten, VVVF - brancheorganisatie voor verf- en drukinktfabrikanten. Mengend Nederland vertegenwoordigt met 350 bedrijven, waarvan het gros midden- en kleinbedrijf, een gezamenlijke omzet in Nederland van zo’n € 5 miljard per jaar. De totale bureaubezetting komt op 15 medewerkers.