Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen voor consumenten

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 21 maart 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen voor consumenten? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De Rijksoverheid heeft op 26 oktober 1988 een scheve schaats gereden omdat ze de definitie van het begrip 'brieven' in de Wet Verzelfstandiging PTT heeft gewijzigd, waardoor het woord 'berichten' uit de oorspronkelijke definitie van 'brieven' is gehaald en daardoor het maatschappelijk belang van de afgelopen decennia is verkwanseld.
Herstel is mogelijk wanneer de Rijksoverheid art. 4 lid 5 van de EU Richtlijn 2020/1828 operationaliseert.
Graag wijs ik op mijn reactie (steekhoudende argumenten) op w.w.w.internetconsultatie.nl (implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten).
Peter Peereboom
Hurdegaryp.