Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit depositogarantie 2024

Financiën

In het kort

Dit wijzigingsbesluit strekt tot nadere implementatie van artikel 6 van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels (Richtlijn 2014/49/EU) uit 2014 en voorziet in een verruiming van de reikwijdte van de dekking van het depositogarantiestelsel (DGS) door een tijdelijke hogere dekking voor specifieke gevallen te regelen.

Dit wijzigingsbesluit bevat verder verschillende wijzigingen van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (het Bbpm) om de uitvoering van het DGS te verbeteren. Zo wordt geregeld hoe het depositogarantiefonds en uitvoerder De Nederlandsche Bank (DNB) dienen om te gaan met rendement op de opgebouwde middelen in het depositogarantiefonds en met allocatie van middelen in het fonds bij een overdracht van depositoportefeuilles van de ene bank aan de andere of wanneer een bank ophoudt een bank te zijn (bijvoorbeeld doordat de vergunning wordt ingetrokken). Er worden ook aanpassingen gedaan aan de artikelen over vaststelling en heffing van bijdrages van banken aan het depositogarantiefonds. Ten slotte bevat het besluit wijzigingen ten aanzien van de manier waarop DNB moet communiceren met rekeninghouders.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties