Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit goed verhuurderschap

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Roermond
Datum 7 september 2022

Vraag1

Welke opmerkingen, suggesties en verbeteringen stelt u voor bij het concept van het Besluit goed verhuurderschap?
Als woningcorporatie vallen wij onder 'toegelaten instelling'. Op grond van de Wet en de MvT concludeer ik dat het toezicht en de handhaving op de regels voor goed verhuurschap voor een toegelaten instelling zijn belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties (ter voorkoming van diffuus toezicht gemeenten / AW). Tot zover is het helder.
In de Wet wordt ook gesproken over de inrichting van een meldpunt door B&W waar o.a. huurders zich kunnen melden wanneer zij vinden dat partijen de regels voor goed verhuurdershap niet nakomen. De handhaving op dit gebied lijkt (alleen) bij de gemeente te liggen. Hoe verhoudt dit zich tot het toezicht en de handhaving door de AW?
Ik kan het antwoord op deze vraag niet vinden. Het verzoek om e.e.a. nader te duiden. Hartelijk dank.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht