Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG

Het besluit betreft een wijziging van het Besluit prudentiele regels en is gebaseerd op de richtlijn 2009/111/EG ook wel CRD II. De belangrijkste onderwerpen die in dit besluit worden geregeld zijn: securitisatie, grote posten en eigenvermogensbestanddelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2011
Einddatum consultatie 09-09-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit besluit wordt een deel van richtlijn 2009/111/EG geimplementeerd. Met de regels die uit deze richtlijn voortvloeien worden bepalingen op het gebied van securitisaties, grote posten en eigenvermogensbestanddelen aangescherpt. De overige regels zijn overgenomen door middel van wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht en in gewijzigde toezichthouderrregels van De Nederlandsche Bank.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit besluit heeft een zeer technisch karakter. De consultatie is dan ook primair gericht op partijen op de financiele markten die onderworpen zijn aan kapitaaleisen of waarvan de werkzaamheden worden beïnvloed door een of meerdere aspecten van het uitgebreide kapitaaleisenraamwerk.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wijzigingsbesluit scherpt de bestaande grote posten regeling aan, waardoor met name de overmatige concentratie van interbancaire exposures verder wordt tegengegaan.

Doel van de consultatie

Graag ontvangen wij relevante zienswijzen, vragen en opmerkingen van financiele marktpartijen en andere betrokkenen met betrekking tot de wijze waarop de bepalingen van de richtlijn in het Besluit prudentiële regels Wft zijn verwerkt. De inhoud van de richtlijn is niet het onderwerp van deze consultatie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen van het besluit, met inbegrip van de toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht