Besluit kostenoverzicht energie 2014

Met het besluit kostenoverzicht energie 2014 worden artikel 10 en 11 van de richtlijn energie-efficientie geïmplementeerd. Er is gekozen voor minimale implementatie, dus zonder nationale koppen. Dit conceptbesluit zal het nu geldende besluit kostenoverzicht energie vervangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2014
Einddatum consultatie 11-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het realiseren van efficiënter energiegebruik door meer inzicht in het energieverbruik en de kosten hiervoor. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de nu geldende regeling zijn:
- Op de factuur en op het verbruiks- en kostenoverzicht wordt, indien mogelijk, de hoeveel energie vermeld die een afnemer heeft teruggeleverd aan het net.
- Extra historisch inzicht (tot maximaal 3 jaar terug) moet worden gegeven via het verbruiks- en kostenoverzicht, indien een afnemer beschikt over een slimme meter.
- De daadwerkelijke kosten voor de afgenomen en geleverde energie worden vermeld op een verbruiks- en kostenoverzicht.
- De verbruiksinformatie van een grootverbruiker komt op zijn verzoek beschikbaar voor een aanbieder van energiediensten, die op basis van deze gegevens energiediensten op maat kan aanbieden.
- Op verzoek van de afnemer mogen de factuur en het verbruiks- en kostenoverzicht elektronisch worden verstrekt. De leverancier moet deze echter wel actief aanbieden. Dat wil zeggen dat hij de afnemer wijst op het feit dat hij het verbruiks- en kostenoverzicht (elektronisch) beschikbaar heeft gesteld.
- Een energieleverancier brengt geen kosten in rekening voor het verstrekken van de factuur en het verbruiks- en kostenoverzicht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energieleveranciers en leveranciers van brandstof

Verwachte effecten van de regeling

Door dit besluit zullen de genoemde doelgroepen meer informatie moeten vermelden op de energiefactuur en het verbruiks- en kostenoverzicht energie. Energieleveranciers en leveranciers van brandstof zijn al verplicht om facturen en verbruiks- en kostenoverzichten te leveren volgens het nu geldende besluit kostenoverzicht energie.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is een beter beeld krijgen van de manier waarop welke sectoren exact geraakt worden door het besluit. Daarnaast zijn er signalen ontvangen dat de eerder geraamde kosten hoger uitvallen. Deze consultatie dient om hier meer inzicht in te krijgen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling is een reactie mogelijk. Echter, omdat dit implementatie van een Europese richtlijn betreft, zijn de mogelijkheden voor aanpassing beperkt.