Besluit NLQF

Reactie

Naam MBO Raad (P.M.C. Deveneijns)
Plaats Woerden
Datum 1 november 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het aanwijzen van de Stichting CINOP – ecbo als het Nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF)?
Stichting CINOP heeft afgelopen jaren laten zien een professionele en betrouwbare organisatie te zijn als Nationaal coördinatiepunt NLQF. Goed om dit te continueren, ook omdat de hiermee opgebouwde kennis, ervaring en het netwerk behouden kan blijven.

Vraag2

Wilt u reageren op de aanvraagprocedure tot vaststelling van het NLQF-niveau van een non-formele opleiding?
De aanvraagprocedure om te komen tot een vaststelling van een NLQF niveau voor een non-formele opleiding is een gedegen procedure die alle waarborgen in zich heeft wat validiteit en betrouwbaarheid betreft.

Vraag3

Hoe beoordeelt u de onafhankelijkheid van de toetsing door het NCP NLQF en heeft u suggesties om die onafhankelijkheid te bevorderen?
De wijze waarop de toetsing is ingericht zorgt ervoor dat gestreefd wordt naar maximale onafhankelijkheid. Het NCP NLQF werkt met onafhankelijke experts, die zorgvuldig gescreend worden. In de werkwijze van de experts en in de methodiek van beoordelen zitten voldoende waarborgen ingebouwd waardoor onafhankelijkheid optimaal bereikt kan worden.

Gezien het effect en de reikwijdte van een NLQF inschaling voor individuen en organisaties is de waarborg van onafhankelijkheid en kwaliteit hét belangrijkste in het hele inschalingsproces. Voortdurende alertheid hierin is essentieel.

Vraag4

Als vertegenwoordiger van een particuliere opleiding:
Overweegt u zelf een aanvraag te gaan doen om het NLQF-niveau van uw opleiding te laten vaststellen? Of heeft u wellicht zelfs al een opleiding laten inschalen in het NLQF? Wilt u iets kwijt over uw ervaringen daarmee tot nu toe? Laat dat dan hier weten.
n.v.t.

Vraag5

Wilt u verder nog reageren op dit ontwerp van het Besluit NLQF? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De MBO Raad is van mening dat het NLQF een instrument kan zijn in het bevorderen van leven lang ontwikkelen, zowel nationaal als internationaal.
Het NLQF verbindt het formeel en non- formeel onderwijs door te werken op basis van leeruitkomsten en eenduidige niveau-aanduiding. Hiermee vormt het NLQF een belangrijk instrument voor LLO.