Besluit tot aanpassing van de gegevenslevering van scholen voor onderzoek onderwijsarbeidsmarkt

Consultatie met betrekking tot de aanpassing van de gegevensleveringen van scholen in (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor het onderzoek naar de onderwijsarbeidsmarkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2014
Einddatum consultatie 04-07-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voor de beleidsontwikkeling zijn onderwijsarbeidsmarkt ramingen cruciaal. In deze periode is bijvoorbeeld dringend behoefte aan gegevens over personeelsbewegingen in krimpgebieden. Ook om lerarentekorten effectief te kunnen bestrijden is het nodig dat de overheid een duidelijk beeld heeft in welke regio's, onderwijssectoren en vakken deze tekorten zullen optreden. In navolging op het MBO zal voor het PO en VO er een aanpassing van de huidige regeling plaatsvinden waarbinnen gegevens worden verstrekt aan OCW om zodoende een zuiver beeld te kunnen vormen ten aanzien van eerder genoemde behoeften. Dit conform het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). Indien gewenst kan dit een doorwerking bewerkstellingen in de beleidsontwikkeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, leraren en ander personeel

Verwachte effecten van de regeling

Geen direct effect voor de doelgroepen, kan een doorwerking hebben in de beleidsontwikkeling.

Doel van de consultatie

Navraag om bij instellingen na te gaan of gekozen wijze de meest effectieve vorm is van gegevenslevering dan wel of er alternatieven zijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Wijze van levering, aanvullende maatregelen die de betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevens mbt het onderzoek kunnen verhogen.

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving