Besluit splitsing Landelijke eenheid

Reactie

Naam De Heer O. Koster.Sr
Plaats Den Haag
Datum 27 april 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties bij de ontwerp-AMvB en de toelichting? U kunt op alle onderdelen van de wijziging en de toelichting reageren.
Deze opzet is duidelijk een verbetering in de organisatie structuur.
Maar gezien de zwaar belastende taak genoemd in artikel 12, zou het de organisatie hiervan ten goede komen om dit te delen of samen te voegen met dezelfde werkstructuur eenheden van de Konmar. Waardoor je een uitgebreidere contact en inzet structuur kunt opbouwen. En mogelijk de inzet weg haalt bij het dagelijkse politiebegeleiding. Waardoor je ook een andere financieringsvormen kunt opzetten. Vallende onder Biza en Buza. Waardoor je ook de ambassade bewaking kunt herstructureren. Je werkt zo los van de Algemene politie afdelingen. En kunt deze afdelingen beter bemensen, zonder er steeds een uitholling van de normale politiediensten plaats vindt.