Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging Besluit IKV

Consultatie gesloten Sociale zekerheid

In het kort

Werkgevers en uitkeringsverstrekkers zijn verplicht gegevens over hun werknemers en uitkeringsgerechtigden in de loonaangifte aan de Belastingdienst op te geven. De gegevens uit de loonaangiften over werknemers en uitkeringsgerechtigden worden opgenomen in de polisadministratie. Deze gegevens worden door de Belastingdienst, UWV en het CBS en ook andere afnemers gebruikt voor veel doeleinden. Inhoudingsplichtigen geven deze gegevens per werknemer of uitkeringsgerechtigde aan door gebruik te maken van inkomstenverhoudingen (IKV’s).

In 2021 is het Besluit IKV gepubliceerd. Dit besluit bevat regels voor het gebruik van IKV’s in de loonaangifte. Het uitgangspunt is dat elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding apart wordt opgegeven als een afzonderlijke IKV. Uit signalen uit de praktijk blijkt dat dit uitgangspunt bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen ingewikkeld is. Daarom is de inwerkingtreding van het Besluit IKV meerdere keren uitgesteld en is dit concept wijzigingsbesluit opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Reacties op deze consultatie12 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties