Wijziging Besluit kwaliteit gastouderbureaus en Besluit landelijk register kinderopvang ivm verbetertraject gastouderopvang

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Friesland
Datum 2 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Ik vraag mij af waarom 100% van alle gastouders aan deze eisen moet voldoen, terwijl er maar 21% van de gastouders niet aan alle voorwaarden en eisen voldoen.

Dit voelt voor de zoveelste keer als een ontmoedigingsbeleid voor gastouders en gastouderbureaus.

en waarom mag een gastouder straks nog maar bij 2 bureaus ingeschreven staan? ik kan mij straks in de praktijk voorstellen dat dit erg scheve verhoudingen met zich mee zou kunnen brengen. Als het ene bureau een gezin aanbiedt aan een gastouder, en die gastouder staat open voor dit gezin, maar ze heeft al 2 andere bureaus bij wie ze ingeschreven is, maakt de gastouder dan de keus om over te stappen naar het andere bureau of blijft ze bij haar huidige 2 bureaus, en krijgt daarmee niet de kindjes uit het andere gezin terwijl ze daar qua ruimte heel graag mee verder had gewild? hierdoor krijgen gastouders én gastouderbureaus minder inkomen, niet elke aanvraag komt immers tot gastouders vanuit hetzelfde gastouderbureau. Er is al een groot tekort aan gastouders, er zijn al duizenden gestopt. hierdoor kunnen er steeds minder kinderen worden geplaatst in de gastouderbranche. Hierdoor komen steeds meer gezinnen in problemen. Ik zie niet wat er op papier wordt uitgedacht, dat dit ook de praktijk ten goede zal komen voor de gastouder-opvang. Door al deze nieuwe regels vrees ik dat er nog meer gastouders zullen gaan stoppen en dat het nog moeilijker zal zijn om voor deze prachtige vorm van opvang een plek te kunnen blijven behouden in de opvang branche.