Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 9 juni 2020

Vraag1

Meent u dat de voorgestelde regeling wenselijk is gelet op de daarmee beoogde doelstelling?
Sympathiek idee, maar beter lijkt mij een regeling in analogie met de kinderopvangtoeslagenaffaire: de schuldenaar leent van de Staat het bedrag dat nodig is om een faillissement te voorkomen; de schuldeisers krijgen hun geld, en de schuldenaar kan met een schone lei verder behalve dat er nu een schuld is ontstaan bij de Staat; de schuldenaar moet vervolgens gedurende N jaar alles binnen het redelijke doen om de lening af te betalen; het deel van de lening dat ondanks serieuze inspanningen na die N jaar nog niet is afbetaald, wordt kwijtgescholden.

Nog algemener: wacht niet op een dreigend faillissement, maar houd ook zonder alarmsignalen de vinger aan de pols door de ontwikkeling van het banksaldo van elke burger en elk bedrijf in een representatieve periode uit de pre-coronatijd te bekijken. Schat door extrapolatie hoe het banksaldo zich verder zou ontwikkelen als het coronavirus niet alles op zijn kop had gezet, en bereken het verschil met de werkelijke ontwikkeling. Redelijk is: vereffening van dit verschil met de schatkist. Dus wie als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten / meer uitgaven heeft, heeft recht op steun van de Staat ter grootte van dat verschil. Maar ook: wie als gevolg van de coronacrisis juist geld overhoudt (bijvoorbeeld door minder bezoek aan horeca en theater, niet op vakantie gaan etc.) zou met dat overschot de Staat moeten helpen steun te verlenen aan wie erop achteruit is gegaan.

Economie = goederen en diensten aan elkaar leveren, met geldstromen als katalysator. Door corona kunnen sommige goederen en diensten niet geleverd worden. Door de daaraan gekoppelde geldstromen via een U-bocht langs de schatkist in stand te houden, kan de rest van de economie overeind worden gehouden.

Alleen de goederen en diensten die in verband met corona juist extra geleverd worden (bijvoorbeeld voor aanpassingen in winkels en op de werkvloer) zijn een categorie apart. Partijen die deze goederen en diensten leveren, dienen hiermee het algemene belang, dus het ligt voor de hand dat de Staat deze kosten op zich neemt, dus wel de uitgaven van de afnemers van die goederen en diensten vereffent, maar niet de inkomsten van de leveranciers.

De vereffening zou periodiek plaats moeten vinden zolang corona de economie blijft verstoren. Daarna gaan de te vereffenen bedragen per definitie terug naar nul en kan de regeling zonder pijn weer worden afgeschaft.