Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Drachten
Datum 28 juli 2022

Vraag1

De consultatie vindt plaats om eenieder te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp.

Wat is uw mening over het ontwerpbesluit "Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie"?
Ik lees twee aspecten in de stukken en wel dat warmtenetten blijkbaar meer in trek zijn bij de diverse overheden, deze worden wel erg naar de mond uitgesproken, niet expliciet maar door de wijze van formuleren, je kan haast niet anders dan via een warmtenet en daar zijn toch in de praktijk wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. Aanlegkosten, afrekenen/ berekening prijs.
Ik lees oa dat gemeenten nadrukkelijke contacten met deze leveranciers onderhouden , waarom zij wel in het voortraject en burgers, eigenaren bewoners niet? Kwestie van betere lobby?
Ik hoop dat consumentenorganisaties zich er ook mee gaan bemoeien en dan niet als spreekbuis voor de overheden maar met een zelfstandige positiebepaling. Dat laatste mis ik nog helaas te vaak.
Verder is er een dikke tegenstrijdigheid in het stuk, de overheid wil zonder gasaansluiting verder maar sluit hybride warmtepompen niet volledig uit, en die gebruiken echt nog gas dus is er een aansluiting nodig, is daarover nagedacht of voor de zoveelste keer gebrek aan deskundigheid , dat laatste vrees ik want die is wegbezuinigd bij de overheden.
Verder mis ik aandacht voor kosten voor de gebruiker/afnemer zowel bij de warmtenetten als bij omschakeling naar all electric, de rijken zullen dat kunnen betalen maar lang niet iedereen kan die bedragen ophoesten en worden dan afhankelijk van het warmtenet.
Tot slot: een groot overheidsproject en dat belooft het nodige aan missers, zie historie of ontbreekt dat besef ook? M i wel omschakelen omdat dat nodig is (gas raakt ook op) maar er is meer mogelijk dan ik hier lees. Oa nadrukkelijker aandacht voor isoleren en dan niet alleen laten zeggen door een politicus maar mensen ook oproepen via media , neem daarin een voorbeeld aan de reclame, frappez frappez toujours.
Met (nog) vriendelijke groet