Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Middelburg
Datum 27 juli 2022

Vraag1

De consultatie vindt plaats om eenieder te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp.

Wat is uw mening over het ontwerpbesluit "Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie"?
O.K.