Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Reactie

Naam Perfacilis (Roy Arisse)
Plaats Nijmegen
Datum 21 februari 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting?
Zoals Anoniem betoogt in zijn/haar reactie (https://www.internetconsultatie.nl/bgs/reactie/c1c69811-b295-42d3-9b0a-c37494c86f44), moet het primaire doel van het verzamelen en bewaren van gegevens de kernwaarde zijn. Wanneer men de gegevens gaat gebruiken voor het opsporen van fraude en criminaliteit, verandert per definitie het doel van de gegevens.

In den beginne zou daartoe correlatie, samenvoeging of op wat voor manier combineren tussen verschillende organen te allen tijde uitgesloten (lees: verboden) moeten zijn, tenzij de eigenaar van deze gegevens daar expliciet toestemming voor geeft.

Als deze wet zich buigt in de richting van uitzonderende wetgeving zoals bijvoorbeeld voor terrorisme bestrijding, blijft het beginsel dat er zeer duidelijke aanwijzingen moeten zijn en mag deze data alleen gedeeld worden met overheidsorganen die daar over gaan (politie, justitie, eventueel defensie). Echter, blijft deze "geheime" gegevensuitwisseling uiterst onwenselijk.

Als ondanks deze bezwaren alsnog wordt besloten om gegevensuitwisseling mogelijk te maken, dan is de omschrijving van betreffende organen veel te ruim of te vaag. Omschrijvingen als "overheidsorganen" en "financiële (opsporings)diensten" laten te veel ruimte. Er moet duidelijk omschrijven zijn welke overheidsorganen er gebruik mogen maken van deze wet, bijvoorbeeld: Politie, Defensie; De categorie "financiële (opsporings)diensten" lijkt me per definitie onwenselijk, om te voorkomen dat er uiteindelijk banken zijn die deze wet kunnen misbruiken omdat ze aan de randvoorwaarden van "financiële opsporingsdienst" voldoen.

Persoonlijke noot: Laten we voorkomen dat deze wet nog meer als gevolg gaat hebben dat de burger wordt aangepakt, terwijl brievenbusfirma's miljarden door Nederland sluizen middels 'rulings' en slappe 'substance' voorwaarden. Daar kan Nederland veel meer aan verdienen!