Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Bibliotheekwet

Reactie

Naam VOB (AAW de Vries)
Plaats Rosmalen
Datum 10 mei 2013

Vraag1

Graag horen wij uw reactie op dit wetsvoorstel. Als u reageert, doet u dat dan zo concreet mogelijk, bij voorkeur voorzien van tekstvoorstellen.
Een wet voor het stelsel openbare bibliotheken: prima! Maar het stelsel is meer dan de centrale aanpak van de digitale performance en dienstverlening van de openbare bibliotheken. Alleen dat regelen - en kennelijk doet dit wetsvoorstel dat in hoofdzaak - is te beperkt.
Er is 1 openbare bibliotheek, die lokaal fysiek zichtbaar is en via de digitale kanalen ook op je computer, Ipad en smartphone. Natuurlijk slim om die digitale component centraal vorm te geven. Maar nu lijkt het of dat een aparte entiteit wordt, een 164e basisbibliotheek, door het rijk gefinancierd en verder losstaand van de 163 met gemeentemiddelen gefinancierde bibliotheken.
Dat is geen goede zaak en een groot risico voor de lokale bibliotheken en hun 4 miljoen leden en 6 miljoen jaarlijkse gebruikers (met 70 miljoen fysieke bezoeken!). Borg in de wet dus ook de voorziening openbare bibliotheek op gemeenteniveau.
En regel dat de gebruikers van de lokale bibliotheken gebruik kunnen maken van de digitale diensten en dat de gebruikers van de digitale diensten evenzo ook gebruik kunnen maken van de fysieke diensten: een lidmaatschap dat via beide kanalen gelijkwaardig is en gekoppeld aan wat de bibliotheken maken tot wat ze zijn: de lokale openbare bibliotheken, plekken voor ontmoeting en debat, voor leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid, voor toegang tot informatie, kennis en cultuur. Een goede definitie van de bibliotheek in de wet is dan ook belangrijk, met medeneming van alle maatschappelijke functies en de specifieke kenmerken van de bibliotheek (pluriform, laagdrempelig, onafhankelijk etc.).
En hoezo een digitale bibliotheek zonder groot en groots aanbod aan digitale boeken, ook de actuele? Het leenrecht voor digitale boeken voor bibliotheken moet met voorrang geregeld worden, juist een taak voor de minister van OCW. En neem dan ook het thuisgebruik van digitale informatiebestanden meteen mee svp.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht