AVV-aanvraag bloembollen

Reactie

Naam niels kreuk bv (ing NGP Kreuk)
Plaats Andijk
Datum 1 februari 2022

Vraag1


Ten behoeve van de beoordeling van het algemeen economisch belang en de resultaten van het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022 - 2027 en de effecten daarvan voor marktdeelnemers heeft deze consultatie betrekking op de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022 - 2027 van algemeen economisch belang en van nut is voor de bloembollenteeltsector als geheel?
2. Bent u van mening dat de hiervoor gevraagde bijdrage in verhouding staat tot het beoogde voordeel en tot resultaten leidt voor alle ondernemers in de bloembollenteeltsector?
De bollenteelt staat voor grote uitdagingen om in een veranderende omgeving toch gezonde producten te blijven produceren. Dit om te voldoen aan internationale eisen over productkwaliteit. Daarnaast moet de activiteit zelf ook economisch rendabel blijven. Hiervoor is gezamenlijke inzet nodig. Het gevraagde bedrag lijkt mij reeel.