AVV-aanvraag bloembollen

Reactie

Naam Fa. K. Stoop (K. Stoop)
Plaats Waarland
Datum 2 februari 2022

Vraag1


Ten behoeve van de beoordeling van het algemeen economisch belang en de resultaten van het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022 - 2027 en de effecten daarvan voor marktdeelnemers heeft deze consultatie betrekking op de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022 - 2027 van algemeen economisch belang en van nut is voor de bloembollenteeltsector als geheel?
2. Bent u van mening dat de hiervoor gevraagde bijdrage in verhouding staat tot het beoogde voordeel en tot resultaten leidt voor alle ondernemers in de bloembollenteeltsector?
1. Mee eens, het is zelfs noodzakelijk voor het voortbestaan van de bollenteelt in Nederland.
2. Gevraagde bijdrage is relatief laag in relatie tot omzet en kosten. Resultaten van het onderzoek zijn in mijn ogen onmisbaar gezien de uitdagingen waar de sector voor staat.