Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met 3 maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger en robuuster maken. Dit doet het demissionaire kabinet naar aanleiding van een evaluatie uit 2022. De maatregelen worden nu voorgelegd voor internetconsultatie. 

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van ondernemingen. Zeker bij familiebedrijven betreft het vaak een overdracht van de onderneming (al dan niet in een bv) van de ouders naar de kinderen. De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting (DSR ab) hebben als doel te voorkomen dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt als gevolg van de te betalen belasting bij reële bedrijfsoverdrachten. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen heeft het kabinet maatregelen aangekondigd. Een deel van deze maatregelen is inmiddels gerealiseerd.

Deze internetconsultatie richt zich op de maatregelen die worden opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025’. Dit wetsvoorstel bevat enkele maatregelen die de BOR versoepelen voor de reële bedrijfsopvolging. De toegang tot de BOR en de DSR ab wordt ingeperkt tot gewone aandelen met minstens 5% belang. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om onbedoeld gebruik van de BOR te voorkomen. 

Deze internetconsultatie maakt gebruik van gerichte vragen waarop men kan reageren. Hierdoor kunnen op gestructureerde manier de antwoorden op deelonderwerpen worden ingedeeld. Dit zal helpen bij het evalueren van de uitkomsten uit de internetconsultatie. De vragen zijn een hulpmiddel voor iedereen die wil reageren, het is daarnaast mogelijk om in een document te reageren op het wetsvoorstel.

Reacties op deze consultatie18 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties