Subsidieregeling BOSA

Reactie

Naam Sportief Opgewekt (Ricardo te Beest)
Plaats Arnhem
Datum 18 september 2023

Vraag1

Wilt u reageren op Subsidieregeling BOSA? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Beste,

Dank voor de tijdige publicatie.

Wij sluiten ons aan bij 2 eerder geplaatste reacties en vullen hier het volgende bij aan:

Als geselecteerd partner van Sport NL Groen helpen wij tientallen amateursportverenigingen o.a. met het verduurzamen van de accommodaties.
De huidige regeling (met de extra vergoeding van 10% voor duurzame maatregelen) helpt bij het opstellen van solide business cases en het maken van scherpe keuzes in duurzame investeringen.

De extra 10% is constructief en substantieel, maar blijft een gedegen afweging en onderliggende business case afdwingen. Dit komt ons inziens een doelmatige besteding van de gelden ten goede.

Een verhoging van het percentage naar een voorgestelde 40% maakt de investeringspuzzel makkelijker, maar zal minder clubs bereiken als het budget niet evenredig wordt verhoogd.

Dit jaar is het budget in september verbruikt en bij een verhoging naar 40% zonder verhoging van het beschikbare budget ontstaat er naar verwachting in 2024 een snelle overbevraging van het budget.
Immers, in het traditioneel drukste kwartaal van besluitvorming bij amateursportverenigingen, is er geen budget meer met als gevolg dat investeringen worden uitgesteld en subsidie-aanvragen worden opgespaard tot januari 2024.

Wanneer de "opgespaarde" aanvragen daarnaast worden gehonoreerd tegen 40%, is de verwachting dat bij een gelijkblijvend budget, dit ruim voor de zomer in 2024 bereikt zal zijn. Een versterking van dit effect zal optreden in de 2e helft van 2024, met als gevolg een nog snellere overvraging in 2025.

Nu clubs en verenigingen hun meerkosten energie nog gecompenseerd zien (prijsplafond, TEK-regeling, SPUK NEAS en lokaal door Gemeentefonds) is uitstel van verduurzaming voor de meeste clubs en verenigingen financieel nog wel te dragen, maar gezien de eindigheid van deze regelingen of onzekerheid van verlenging ervan, neemt de noodzaak van duurzame investeringen toe in 2024 om de clubkas op orde te houden.

Een verhoging van het beschikbare budget of een verlaging van het percentage naar 30% (zoals nu) zal meer in clubs/verenigingen in staat stellen duurzame investeringen door te voeren en de onzekerheid over de energie-rekening te verkleinen.

Team Sportief Opgewekt