Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Het wetsvoorstel betreft 4 maatregelen:

• afschaffen verplichte vak ANW;
• Scholen mogen zelf meer bepalen hoe zij culturele en kunstzinnige vorming aanbieden. Dat betekent dat CKV niet langer een verplicht examenvak is. Culturele en kunstzinnige vorming blijft uitdrukkelijk een wettelijke verplichting;
• verplicht wiskunde voor havo C&M;
• aanpassing vakbenamingen Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur tot Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-09-2012
Einddatum consultatie 29-11-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel is bedoeld om scholen meer ruimte te bieden in het curriculum bovenbouw havo en vwo om meer aandacht te kunnen besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

Een ander uitgangspunt van dit wetsvoorstel is bovendien dat het wetsvoorstel een kwaliteitsimpuls biedt ten aanzien van de culturele en vormende taak van het onderwijs, door meer ruimte te bieden voor een schooleigen invulling daarvan dan nu met het verplichte vak CKV het geval is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen en leraren op VO-scholen in de Tweede Fase havo – vwo

Verwachte effecten van de regeling

- Minder uitval van studenten in HO
- Kwaliteitsimpuls cultuuronderwijs

Doel van de consultatie

De internetconsultatie heeft als doel om alle betrokkenen bij de Tweede Fase de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de vier maatregelen zoals deze in wetsvoorstel beschreven zijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

- Afschaffen ANW
- Scholen mogen zelf meer bepalen hoe zij culturele en kunstzinnige vorming willen aanbieden. Dat betekent dat CKV niet langer een verplicht examenvak is. Culturele en kunstzinnige vorming blijft uitdrukkelijk een wettelijke verplichting voor alle leerlingen;
- Verplichten wiskunde voor havo C&M

Meer informatie