Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

Het ontwerpbesluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt, en niet al onder andere regelingen vallen, zoals het Bouwbesluit 2012.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2015
Einddatum consultatie 17-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten Rampen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Het gaat om regels voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals het Bouwbesluit 2012. Nu zijn de regels nog opgenomen in gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen. Feitelijk is veel van wat nu is uitgeschreven, inhoudelijk niet nieuw. Maar omdat de gemeentelijke verordeningen vaak naar andere regelingen verwijzen, is niet altijd even helder welke regels er gelden. Bovendien kunnen de regels per gemeente verschillen. Door nu alle bepalingen uit te schrijven, is het besluit omvangrijk, maar biedt het wel de noodzakelijke duidelijkheid. En omdat het om landelijk uniforme regels gaat, wordt een einde gemaakt aan een veelheid van lokale regelingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen die betrokken is bij het in georganiseerd verband gebruiken van plaatsen kan te maken krijgen met dit besluit:
- burgers of bedrijven die een evenement organiseren
- recreatieondernemers
- gemeentebesturen, die een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid in de gemeente
- veiligheidsregio's /de brandweer
- bedrijven die bijvoorbeeld tenten of tijdelijke tribunes leveren voor evenementen.

Verwachte effecten van de regeling

Het besluit beoogt meer helderheid en uniformiteit te bieden, zodat er een bruikbaar kader ontstaat voor burger, bestuur en bedrijfsleven.

Doel van de consultatie

De opvattingen over het ontwerpbesluit peilen, en zo mogelijk suggesties ter verbetering ontvangen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de toelichting is commentaar welkom. Uw reactie op deze consultatie kunt u tot en met 17 september 2015 invullen.
Medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen alle opmerkingen zorgvuldig bekijken, en waar mogelijk gebruiken om het ontwerpbesluit te verbeteren.

Meer informatie