Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van artikel 13 Grondwet

Reactie

Naam J.F. Rijckaert
Plaats Hellevoetsluis
Datum 4 oktober 2012

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel tot aanpassing van artikel 13 Grondwet?
U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Goed initiatief! Het werd weleens tijd. Met oog op waarborging van privacy had dit zo'n twintig jaar geleden plaats moeten vinden.

Hoe artikel 13 concreet is aangepast stelt mij echter teleur. In plaats van het artikel uit te breiden en uit elkaar te trekken (minder transparant), was het namelijk een mooie gelegenheid tot versimpeling.

De definitie van "telecommunicatiegeheim" is niet duidelijk. Brieven zijn altijd gesloten en aan een persoon (of bedrijf) gericht. Telecommunicatie is veel breder. Tegenwoordig vaak gericht van apparaat aan apparaat, terwijl artikel 13 naar mijn mening gericht op personen zou moeten zijn. Misschien moet gesteld worden dat gesloten informatie, gericht aan personen (of bedrijven) niet geopend mag worden. Dit beslaat zowel het openen van brieven en pakketten als het openen van bestanden en e-mails.

Het oude (huidige) artikel stelt dat alleen door rechters besloten mag worden om af te wijken van het briefgeheim. In het voorstel kunnen rechter gepasseerd worden, als het onder "nationale veiligheid" kan worden geschoven. Dit is een kwalijke zaak en een beweging in de verkeerde richting.

Vraag2

Ziet u meerwaarde in de regelingsopdracht aan de wetgever, zoals die is vervat in het derde lid van het voorgestelde artikel 13? Waarom wel/niet? Zo ja, kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp met betrekking tot het brief- en telecommunicatiegeheim dat nader zou moeten worden geregeld in wetgeving?
Het derde lid van het voorgestelde artikel 13 heeft naar mijn mening geen meerwaarde. De grondwet zou in beginsel al bescherm moeten worden door de overheid (inclusief haar wetten). Deze intentie bij een artikel toevoegen is in dat geval compleet overbodig. Dit schept slechts verwarring en komt de transparantie niet ten goede.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht