Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van artikel 13 Grondwet

Reactie

Naam Particulier (Peter Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 1 oktober 2012

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel tot aanpassing van artikel 13 Grondwet?
U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Graag wil ik u de oorspronkelijke definitie van het begrip 'brieven' doen toekomen toen PTT nog bestond (tot de wet van 26 oktober 1988).
Onder brieven wordt verstaan alle bescheiden en op papier, perkament of soortgelijke stoffen gestelde mededelingen en berichten, al dan niet verpakt, voor zover die niet zijn te rangschikken onder de drukwerken en braillestukken.

Onder berichten kan o.a. worden verstaan: een mondeling overgedragen boodschap, e-mail, fax, sms, pin-handeling, Twitter-bericht.
Een Twitter-bericht is in principe bestemd voor volgers (gerichte communicatie). Wil de verzender dat bericht tevens openbaar is, dan dient Twitter de volgende zinsnede op te nemen:
Alleen die berichten worden openbaar waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.
Tot nu toe voldoet Twitter hier niet aan en eerbiedigt dus niet het brief-telecommunicatiegeheim.
Ook geldt dit voor reactie op websites.
Zo voorkomt men dat reacties onterecht terecht komen op Google.
Ik ben van mening dat het briefgeheim, wat verandert in brief- en telecommunicatiegeheim, tot op heden wordt geschonden.
Ik verzoek u de nodige maatregelen te nemen.

Peter Peereboom
Hurdegaryp.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht