Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van artikel 13 Grondwet

Reactie

Naam dhr. R. Krul
Plaats Waalwijk
Datum 5 oktober 2012

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel tot aanpassing van artikel 13 Grondwet?
U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
De grondwet is er voor de vastlegging van de grondrechten van alle burgers en de organisatiestructuur van de staat. Dat de grondwet het de overheid lastig zou maken, mag geen overweging zijn. Overheidsinstanties moeten hun taak uitvoeren ondanks de grondwet en met inachtneming van de grondwet. De overheid vergeet dat zij in dienst is van de burgers en niet andersom.

Deze wijzigingen getuigen van minachting en wantrouwen van de overheid voor de burger. Communicatiegeheim, in welke vorm dan ook, dient onschendbaar te zijn. Het controleren van communicatie is een eufemisme voor het in bedwang houden van burgers. Blijkbaar vind de overheid dat een van haar hoofdtaken. Bij aanname van dit voorstel zal de overheid per definitie onbetrouwbaar zijn geworden.

In het eerste lid van art 13 Grondwet hoeft alleen het woord "briefgeheim"vervangen te worden door het woord "communicatiegeheim".
Het tweede bestaande lid kan vervallen. Het voorgestelde tweede lid zal leiden tot politieke en ministeriële willekeur. De term "nationale veiligheid" is een subjectieve term.
Het nieuwe voorgestelde derde lid heeft geen enkele meerwaarde.

Grondwetten zijn er niet om overheidsinstanties te faciliteren. Dit voorstel riekt naar vooringenomenheid en willekeur.

Vraag2

Ziet u meerwaarde in de regelingsopdracht aan de wetgever, zoals die is vervat in het derde lid van het voorgestelde artikel 13? Waarom wel/niet? Zo ja, kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp met betrekking tot het brief- en telecommunicatiegeheim dat nader zou moeten worden geregeld in wetgeving?
Nee. Elke regeling doet afbreuk aan de onschendbaarheid van het communicatiegeheim.

Vraag3

Wij vragen alle overheidsorganisaties die worden geraakt door artikel 13 Grondwet, bijvoorbeeld omdat zij soms communicatie met een privékarakter inzien met het oog op een goede taakuitoefening, om hieronder hun zienswijze te geven op de gevolgen van dit voorstel voor hun werkwijze.
Dit is onverteerbaar. Deze vraag lijkt aan te geven, dat deze grondwetswijziging inderdaad is bedoeld ter facilitering van overheidsinstanties.

De grondwet is er voor de vastlegging van de grondrechten van alle burgers en de organisatiestructuur van de staat. Dat de grondwet het de overheid lastig zou maken, mag geen overweging zijn. Overheidsinstanties moeten hun taak uitvoeren ondanks de grondwet en met inachtneming van de grondwet. De overheid vergeet dat zij in dienst is van de burgers en niet andersom. Blijkbaar is de overheid haar reden van bestaan vergeten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht