BTIV wijziging voor 7 onderwerpen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats tilburg
Datum 25 maart 2024

Vraag1

Indien gewenst kunt u opmerkingen over de bijgevoegde wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 kenbaar maken.
terug naar oorspronkelijke functie: zorgen voor sociale woningbouw. en daarvoor financiering beschikbaar stellen.
commerciële bouw en verhuur buiten de woningbouwcorporaties zetten