Wetsvoorstel cameratoezicht slachthuizen en verzamelcentra

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Follega
Datum 15 september 2022

Vraag1

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Wat is uw mening over het wetsvoorstel "cameratoezicht slachthuizen en verzamelcentra"?
Ik ben tegen het plan om (meer) camera's te plaatsen op bovengenoemde locaties. Er wordt al veel gecontroleerd en door nog meer controle krijg je het gevoel alsof je bijna een misdadiger bent die continu gecontroleerd moet worden. Mensen binnen deze sector weten hoe belangrijk dierwelzijn is en doen hun best hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Hiervoor is ook al genoemd dat een foutje vanaf een scherm gezien ook vertekend beeld kan geven. En wat te denken van de privacy? Slaan we niet een beetje door om alles maar vast te willen leggen omdat er incidenteel iets mis is gegaan. Daarmee wordt de hele sector over 1 kam geschoren, want een camera doet enkel blijk van wantrouwen.