Wet chartaal betalingsverkeer

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heesch
Datum 3 februari 2024

Vraag1

U kunt op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting reageren.
Goed dat de wetgever erkent dat contant geld belangrijk is en beschikbaar moet blijven. Er mag wel meer aandacht zijn voor het ontmoedigende effect dat anti-witwasonderzoeken hebben op het gebruik van contant geld. Het gebruik van contact geld mag niet leiden tot een a priori verdenking van witwassen.