Wet chartaal betalingsverkeer

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Klarenbeek
Datum 31 januari 2024

Vraag1

U kunt op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting reageren.
Heel belangrijk dat chartaal betalingsverkeer overal mogelijk blijft. Alle winkels in Nederland dienen chartale betalingen te accepteren. En banken moeten dit ruimhartig faciliteren.
De overheid moet ook wegblijven bij een vinger achter chartale transacties te willen hebben of (zoals in de gemeenteraad van Rotterdam is geopperd) dat burgers niet meer dan een x-bedrag in contacten op bezit mogen hebben.
We moeten niet naar een situatie toegroeien dat de overheid alle transacties wil controleren en monitoren. Dat is altijd met het argument voor het tegengaan van criminaliteit, maar het druist enorm in tegen de vrijheid van de burger. De burger moet niet bij voorbaat verdacht zijn en daarom niet zonder verdenking gecontroleerd of gemonitord worden. De overheid zou dit niet voor girale geldstromen moeten doen, maar ook niet voor chartale.