Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister

Reactie

Naam Nederlandse orde van advocaten (bc. F.H.A. Kuipéres)
Plaats Den Haag
Datum 29 juli 2020

Bijlage