Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod

Het civielrechtelijk bestuursverbod betreft een instrument om faillissementsfraude te bestrijden. Een bestuurder met een bestuursverbod mag maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2013
Einddatum consultatie 31-05-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op 26 november 2012 is een aantal maatregelen aangekondigd om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Één van deze maatregelen betreft de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod.

Doel van het civielrechtelijk bestuursverbod is te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd kunnen blijven voortzetten.

Het bestuursverbod zorgt ervoor dat een bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon kan besturen. Het betreft alle rechtspersonen - verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Veel bedrijven zijn in de vorm van een rechtspersoon opgericht. Vereist is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan.

Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Het betekent dat betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Ook kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers, curatoren, rechters, advocaten, notarissen, banken en andere financiële instellingen.

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting kan door de inzet van het civielrechtelijk bestuursverbod faillissementsfraude effectiever worden aangepakt, doordat frauderende bestuurders niet langer een rechtspersoon mogen bestuderen.

Doel van de consultatie

Burgers, ondernemers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid te bieden om opmerkingen in te sturen over het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan gereageerd worden.