Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zwolle
Datum 22 september 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
Een punt van aandacht. Studenten bij een deeltijdse opleiding hebben geen recht op studiefinanciering, die zullen dus geen gebruik kunnen maken van de terugkerende basisbeurs. Ze hadden daarentegen onder de huidige wetgeving wel recht op halvering van het collegegeld. Wanneer de halvering, in overeenstemming met dit wetsontwerp komt te vervallen, moeten 1e jaars studenten bij de deeltijdse opleidingen zo’n € 1.000 extra collegegeld betalen. Bij deeltijdse lerarenopleidingen geldt dit ook voor het tweede studiejaar. Dat maakt een studie (met de voorliggende wetswijziging) voor deeltijders ruim € 1.000 euro respectievelijk € 2.000 duurder.