Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Alkmaar
Datum 31 augustus 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
Met het steeds verder stijgende tekort aan docenten in het primair en voortgezet onderwijs en de druk op de arbeidsmarkt in zijn geheel (waarbij in andere sectoren de salarissen en verschillende extra's aanzienlijk stijgen) is het buitengewoon onverstandig om de genoemde regeling te beëindigen. Het juist aantrekkelijk maken van het onderwijs, door bij de lerarenopleidingen niet alleen een lager collegegeld te heffen, maar bijvoorbeeld het collegegeld geheel kwijt te schelden of te retourneren bij het behalen van het diploma (of na vijf jaar in het onderwijs werken), is noodzakelijk.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht