Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 25 september 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
Tekst uit consultatie:
‘Studenten van lerarenopleidingen (cohort 2023-2024), reguliere en februari instroom: Voor studenten van een lerarenopleiding die reeds op 1 februari 2023 en 1 September 2023 ingeschreven stonden zal een afwijkend regime gelden, waardoor deze studenten aanspraak behouden op het tweede jaar van het verlaagd wettelijk collegegeld, zoals dit ook conform de huidige regelgeving is bepaald.’

Reactie op bovenstaande tekst:
Graag willen wij vragen om ook de groep met het 2e instroommoment, namelijk de groep met de start op 1 februari 2024, binnen het studiejaar 2023/2024 toegang te verlenen tot het overgangsrecht en dit niet te beperken tot de groep met het 1e instroommoment (september 2023). Dan blijft het overgangsrecht qua tijd beperkt en uitvoerbaar.