Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam Landelijke Studentenvakbond (MG Bosman)
Plaats Utrecht
Datum 26 september 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
De LSVb is voorstander van de herinvoering van de basisbeurs en het verbreden van de aanvullende beurs. Echter, in een tijd waarin het lerarentekort één van de grootste maatschappelijke problemen is, denkt de LSVb dat dit een zeer onwenselijke maatregel is. Het is nu belangrijk dat we meer docenten opleiden en daarom is het ook nu belangrijk dat lerarenopleidingen zo toegankelijk mogelijk zijn.
De financiële druk op studenten is al ongekend hoog, daarom is het goed dat de basisbeurs terugkomt en de aanvullende beurs wordt verbreed, maar het is onbegrijpelijk dat daarvoor een middel dat ook iets van die financiële druk moest weghalen - de verlaging van het collegegeld voor lerarenopleiding studenten - nu moet wijken. Voor studenten voelt dit als de zoveelste spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos.