Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam Vereniging Openbaar Onderwijs (Dhr. B Buskoop)
Plaats Purmerend
Datum 9 september 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
Het is zeer onwenselijk voor het onderwijs als het lagere collegegeld voor het eerste en tweede jaar van lerarenopleidingen wordt geschrapt. Het voorstel is pijnlijk voor iedereen die hard werkt aan het bestrijden van het lerarentekort.

Door dit voorstel vervalt naast de halvering van het collegegeld voor het eerste jaar voor alle hbo- en wo-studies (inclusief lerarenopleidingen) ook de halvering van het collegegeld voor het tweede jaar van lerarenopleidingen. Daarmee vervalt de financiële prikkel om een voordeligere lerarenopleiding te volgen ten opzichte van andere opleidingen. Wij vinden het onvoorstelbaar dat het kabinet hiervoor kiest.

In de toelichting op het voorstel wordt genoemd dat de halvering van het collegegeld niet tot hogere instroom heeft geleid. De halvering in het eerste en tweede jaar zou er echter ook toe hebben kunnen geleid dat de instroom in ieder geval niet is gedaald. Tevens staat in de toelichting op de wet dat maar liefst 80% van de studiekiezers niet bekend was met de extra verlaging van het collegegeld voor het tweede jaar van de lerarenopleiding, waarmee de ineffectiviteit van de maatregel ook aan gebrekkige communicatie van de overheid heeft kunnen liggen.

De VOO verwacht dat wanneer de overheid het collegegeld voor lerarenopleidingen verder zou verlagen en daarmee het verschil tussen lerarenopleidingen en overige hbo- en wo-studies zou vergroten, dit de aantrekkelijkheid van het volgen van een lerarenopleiding verhoogt.

We raden het kabinet dan ook aan het voorstel in te trekken en de verhoging van de basisbeurs en verbreding van de aanvullende beurs op andere wijze te bekostigen. Sowieso gaat het natuurlijk niet aan om studenten de verhoging van de basisbeurs zelf te laten betalen. Verder zou het kabinet het verder verlagen van het collegegeld voor lerarenopleidingen in overweging moeten nemen, bijvoorbeeld door een halvering van het collegegeld voor de nominale duur van de opleiding of door het collegegeld voor lerarenopleidingen volledig af te schaffen.

Aan Tweede Kamerleden is onze oproep om dit plan niet goed te keuren en voorstellen in te dienen om lerarenopleidingen financieel een stuk aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere hbo- en wo-studies.