Vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 26 september 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit ontwerpbesluit?
Een goede start in het leven is niet alleen in het belang van het individu maar ook in het belang van de samenleving. Daarom vind ik het kortzichtig om het geld dat voor de ene student nodig is te laten betalen door de andere.

Net zoals van een pensioengerechtigde niet meer, kan van een student nog niet in redelijkheid worden verlangd dat deze (voltijds) werkt om rond te komen. Verder vergroot een hogere opleiding de kans om meer inkomstenbelasting te gaan betalen.

Het ligt daarom meer voor de hand om het extra geld dat nodig is voor ondersteuning van studenten te halen uit extra inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.