Wetsvoorstel concentratie Europese betalingsbevelprocedure

Het wetsvoorstel wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure bij de rechtbank ’s-Gravenhage

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2010
Einddatum consultatie 27-04-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt de indiening van verzoeken om een Europees betalingsbevel wettelijk geconcentreerd bij de rechtbank ’s-Gravenhage. Dit betekent een vereenvoudiging voor de (buitenlandse) eiser, aangezien deze niet langer op voorhand hoeft te onderzoeken welke Nederlandse rechter bevoegd is van het EBB-verzoek kennis te nemen. Verder regelt dit wetsvoorstel hoe de procedure wordt voortgezet als de verweerder het betalingsbevel betwist door indiening van een verweerschrift.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Door het wetsvoorstel worden eisers en verweerders in een Europese betalingsbevelprocedure en hun eventuele gemachtigden, de gerechten en de Raad voor de rechtspraak geraakt.

Verwachte effecten van de regeling

Het effect van het wetsvoorstel is dat de Europese betalingsbevelprocedure wordt vereenvoudigd.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is inzicht bieden in de voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan een reactie worden gegeven op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.