Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatie Vakbekwaamheidsbouwwerk

In de consultatie wordt een aantal beleidsvoornemens uiteen gezet betreffende het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners zoals dit momenteel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen. De consultatie betreft uitsluitend beleidsvoornemens (nog geen concrete wetteksten).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2011
Einddatum consultatie 03-06-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden de gelegenheid te bieden om te reageren op de beleidsvoornemens.

De consultatie bevat grofweg een drietal onderwerpen:
1. Aanpassing van het huidige diploma- en bedrijfsvoeringsmodel.
2. Herziening van de huidige modulestructuur.
3. Een register voor adviseurs.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Financiële dienstverleners
- Adviseurs
- Opleidingsinstituten
- Exameninstituten
- PE-instituten

Verwachte effecten van de regeling

Zie hiervoor het consultatiedocument.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden uitnodigen te reageren op de in het consultatiedocument uitgewerkte beleidsvoornemens.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U wordt verzocht uitsluitend te reageren op de vragen in het consultatiedocument.
Met het oog op de verwerking van de reacties verzoeken wij u om per vraag te antwoorden.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht