Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatiedocument accountancy

Het consultatiedocument accountancy is een beleidsconsultatie ten behoeve van de beleidsontwikkeling voor accountancy.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2011
Einddatum consultatie 01-02-2012
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Verwachte effecten van de regeling

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Doel van de consultatie

Wij willen uw mening weten over verschillende accountancyvraagstukken. Het consultatiedocument bevat daartoe onder meer vragen over de onafhankelijkheid van de accountant, de informatie die de accuntant verstrekt bij de accountantsverklaring en harmonisatie door Europees toezicht op accountants. De resultaten van de consultatie worden onder meer meegenomen in de definitieve standpuntbepaling van Nederland over de voorstellen van de Europese Commissie voor een verordening voor controles bij OOB-controlecliënten en wijziging van de Auditrichtlijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U wordt verzocht de vragen in het consultatiedocument te beantwoorden.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht