Wetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 28 maart 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle aspecten van het initiatiefwetsvoorstel.
De wet is gebaseerd op een onderzoek naar conversietherapie van homseksualiteit waar extrapolaties worden gedaan naar behandelingen voor transgenders

Vraag2

De initiatiefnemers hebben geprobeerd een balans te vinden tussen de bescherming van personen tegen de schadelijke gevolgen van conversiehandelingen enerzijds en de persoonlijke autonomie van bekwame volwassenen anderzijds. Gekozen is voor het algeheel verbieden van het aanbieden van de handelingen en het uitvoeren te verbieden bij minderjarigen en bij meerderjarigen als dat gebeurt door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht (p. 15 en 27 van de memorie). Initiatiefnemers zijn benieuwd hoe deze constructie wordt gewaardeerd in het licht van alternatieven, zoals een klachtdelict en een alternatieve leeftijdsgrens.
Persoonlijke autonomie kan alleen worden gegarandeerd als de betrokkenen geinformeerd worden over alle mogelijke behandelingen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen op bais van hun waarden , behoeften en principes. Verbieden zou de autonomie in de weg staan.