Aanpassing artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Cookiebepaling)

Reactie

Naam Considerati (mr. P.T. van der Veen)
Plaats Amsterdam
Datum 28 juni 2013

Bijlage