Aanpassing artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Cookiebepaling)

Reactie

Naam Arthur's Legal B.V. (Mr. A.P. van der Wees)
Plaats Amsterdam
Datum 1 juli 2013

Vraag1

Wordt met het wetsvoorstel de doelstelling (een betere balans tussen privacy en gebruiksgemak, doordat alleen toestemming wordt gevraagd als dit van belang is voor de privacy) bereikt?
De doelstelling van de wetswijziging zou moeten zijn een balans tussen twee belangen van de personen/gebruikers: (i) privacy van hun persoonsgegevens, en (ii) meer gebruiksgemak voor die personen.

De doelstelling wordt echter niet gehaald.

Door het wetsvoorstel ontstaat er een glijdende schaal naar juist meer onduidelijkheid, meer grijze gebieden en meer rechtsonzekerheid.

Hierdoor wordt handhaving per saldo praktisch onmogelijk, en zal een gewijzigd artikel 11.7A TW een weinig doeltreffende en weinig slagkrachtige bepaling zijn. Dit komt de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet ten goede.

De uitvoering van het wetsvoorstel zorgt er immers voor dat er ruimere mogelijkheden zijn voor het plaatsen van cookies. Het huidige artikel 11.7A TW is duidelijk, door een helder onderscheid tussen zwart en wit.

Als dit artikel gewijzigd wordt zoals thans voorgesteld, kan het artikel op belangrijke onderdelen als grijs worden betiteld, dus voor discussie en creativiteit vatbaar, die het primaire doel – privacy van de personen – schaden. Zo worden er met het wetsvoorstel (bedoeld of onbedoeld) meer mogelijkheden toegestaan aan de websitehouder om aan de informatieplicht te voldoen en toestemming te krijgen.

Met het huidige voorstel tot wijziging van artikel 11.7A TW wordt het daadwerkelijke probleem niet opgelost, en het primaire doel niet gediend.

Op deze manier komt de privacybescherming juist meer in gevaar voor een gebruiker, en verkrijgt de websitehouder het gebruiksgemak daarvoor terug. Daarvoor is de Cookieswetgeving niet geschreven en niet bedoeld. Daarmee zijn weer terug bij de privacywet uit 1995.

Bijlage