Coronabelastingschulden

Reactie

Naam JPG Hulsebosch BV (de heer J.P.G. Hulsebosch)
Plaats Noordwijkerhout
Datum 9 mei 2022

Vraag1

1a. In welke sector bent u werkzaam?
1b. Wat is de omvang en rechtsvorm van uw bedrijf?
Toeleverancier retail. Merkpresentaties
45 medewerkers vaste dienst

Vraag2

2a. Wat vindt u van het beleid en aanpak m.b.t. de corona-belastingschulden waarvoor u of uw achterban uitstel van betaling heeft gehad?
2b. Kunt u dit toelichten?

Het beleid was noodzakelijk om werknemers in dienst te houden bij de bedrijven.
Ik heb in April 2020 een plan gemaakt voor reorganisatie met economische redenen. Wij waren volledig stil gevallen. Toen kwam de NOW regeling ipv de tijdelijke WW regeling. Dit was een mooi initiatief maar niet voldoende. Toen kwam de loonbelastinguitstel. Dat zorgde dat zwaar getroffen bedrijven zoals mijn bedrijf werknemers in dienst kon houden. April 2020, maar geen idee hoe lang dit zou gaan duren. Als ik 2 jaar later had geweten wat mijn belastingschuld was geweest had ik in april 2020 toch werknemers laten gaan, en had de overheid 100% de lasten. De overheid besloot de winkels te sluiten waardoor wij niet konden werken. Dan ben ik van mening dat je niet van de ondernemer kan verwachten de lasten te dragen omdat hij solidair is geweest en werknemers in dienst heeft gehouden en keurig iedere maand de salarissen heeft overgemaakt.

Vraag3

3a. Verwacht u knelpunten bij het aflossen van de opgebouwde (corona)belastingschuld voor ondernemers?
3b. Zo ja, welke knelpunten en in welke sector(en)?
3c. Welke cijfers/signalen heeft u die genoemde knelpunten kunnen onderbouwen?
3d. Welke oplossingsrichtingen ziet u voor deze knelpunten en waarom?
a; Ja
b; de economie gaat op slot. Bedrijven kunnen niet meer investeren. Ik ben afhankelijk van de ontwikkelingen de retail branche.
c; verschillende Retail ketens waar wij komen hebben hun plannen aangepast en onhold gezet. Geen openingen en verbouwingen meer, in afwachting van de ontwikkelingen. Als iedereen gaat wachten staan wij stil.
d; De overheid moet een lange termijn perspectief geven. Dan komen de investeringen weer op gang. De loonbelastingschuld van alle echt getroffen ondernemers verdelen onder alle ondernemers, Dan verdampen ze en kan iedereen weer door.

Vraag4

4. Hoe kan de Belastingdienst vanuit het perspectief van dienstverlening, bijdragen aan het verminderen van eventuele knelpunten?
Een goed plan uitwerken ten gunste van de economie. Iedereen heeft baad bij een goed lopende economie, ook de overheid. Dan hebben we met zn alle de belasting schulden zo weggewerkt. ik moet er niet aan denken wat de effecten zijn als bedrijven failliet gaan en andere bedrijven daar weer de dupe van zijn. Alleen maar ellende

Vraag5

5a. Wat is uw beeld van de ontwikkeling van liquiditeit en solvabiliteit bij uw bedrijf of bij uw achterban?
5b. Heeft u of uw achterban voldoende ruimte voor noodzakelijke bedrijfsinvesteringen en voor schuldaflossing?
5c. Kunt u dit toelichten?
Van mijn bedrijf is die ontwikkeling moeizaam. Ik moet al heel goed draaien om überhaupt winst te kunnen maken en de uitdagingen van de huidige economie aan te kunnen. Als daar de aflossingsverplichting bovenop komt, ga ik niet alles kunnen doen en verslechterd mijn positie. Niet 2 jaar Corona crisis maar 2+5 jaar Corona crisis.

Vraag6

6a. In hoeverre hoort u signalen dat in de kern gezonde bedrijven in betalingsproblemen komen?
6b. Verwacht u hiervan een toename en in welke sectoren?
6c. Wat verwacht u hierbij van de Belastingdienst, naast de betalingsregeling van vijf jaar en de bestaande mogelijkheden voor sanering?
Ik hoor mijn collega ondernemers met dezelfde problemen worstelen. Ze zijn allemaal afwachtend, maar er gaat een hele slechte tijd aankomen. Het beeld ontstaat dat Corona voorbij is en alles weer normaal is en doorgaat, maar dat geldt niet voor de echt getroffen ondernemers, die gaan nog heel lang last hebben van Corona crisis. Dit heeft buiten hun schuld plaatsgevonden.

Vraag7

7a. Verwacht u faillissementen? Zo ja, kunt u dit toelichten naar sector, omzet van het bedrijf en de rechtsvorm?
7b. Kunnen ondernemers/kunt u de weg vinden naar juiste instanties?
Ja ik verwacht zeker faillissementen of misschien eerder liquidaties. Die regeling is gunstiger dan een faillissement en dan is het makkelijker om later weer opstaren. Echter dit gaat andere bedrijven meenemen en voor veel ellende zorgen.
Ik denk dat ondernemers in nood de weg wel vinden. Als ze maar bij de banken wegblijven. Die gaan je niet helpen. Die financieren geen risico.

Vraag8

8. Welke mogelijke problemen ziet u bij ondernemers om te stoppen met het bedrijf, indien de situatie daarom vraagt?
ik denk dat iedere ondernemer door zal gaan tot de laatste snik. Zeker ondernemers met werknemers in dienst. Je bent het aan hen verplicht om te vechten voor wat met zn alle is opgebouwd.
Ik hoop dat de overheid ons niet laat zitten en ondernemers die echt getroffen zijn blijft steunen. Dit onderscheid is heel gemakkelijk te maken. Kijk naar de definitieve afrekeningen van NOW en TVL, en je hebt zo de ondernemers die echt in de problemen zitten. Als wij niet langer dan de 2 Corona jaren worden geholpen, vraag ik me af wat er van de welvarende Nederlandse economie overblijft. Nederlandse ondernemers in het MKB (met opvolging) en geen grote internationale reuze die gaan profiteren van deze crisis en de boel gaan overnemen.