Cyberbeveiligingswet

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Breda
Datum 21 juni 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden
In artikel 26, achtste lid, is bepaald dat "Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens het tweede tot en met zesde lid worden als leden van het bestuur van een ministerie, provincie, gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling aangemerkt de leden van de ambtelijke leiding.". Mij is niet duidelijk waarom voor de toepassing van het eerste lid dit niet geldt. Uit de MvT lijkt zelfs het tegendeel te volgen, omdat de scholingseis en deskundigheid van het bestuur gekoppeld wordt aan de op grond van het eerste lid bestaande verplichting.

Op grond van de richtlijn is noodzakelijk dat het "bestuur" van de entiteit ook aansprakelijk is. De onderhavige implementatie gaat verder dan dat, omdat de bestuurlijke maatregelen (bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of dwangsom en bestuurlijke boete) door het bepaalde in artikel 5.1 Awb jo 51, 2 Sr zich uitstrekken tot iedere opdrachtgever of feitelijk leidinggevende, ook anderen dan genoemd in bijvoorbeeld artikel 26, achtste lid. Deze nationale kop behoeft nadere toelichting.