Conceptwetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Het ontwerpwetsvoorstel voorziet in een nationale bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing van ernstige misdrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2014
Einddatum consultatie 31-12-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een nationale bewaarplicht voor bepaalde telecommunicatiegegevens, vanwege het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin richtlijn 2006/24/EG ongeldig is verklaard (zaken C-293/12 en C-294/12).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van telecommunicatiediensten, burgers, opsporingsdiensten, en rechterlijke macht

Verwachte effecten van de regeling

Met dit ontwerpwetsvoorstel wordt de wetgeving van rond de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens aangepast. Dit heeft effecten voor de rechterlijke macht (vereiste van een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris) en de aanbieders (opslag van de gegevens in de EU).

Doel van de consultatie

Een ieder wordt uitgenodigd om te reageren op het ontwerpwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting.