Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Datavisie Handelsregister

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Epe
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Via een online tool kunt u deelnemen aan de datavisie-dialoog. Ga hiervoor naar de Xleap tool Verkenning Datavisie die is te vinden onder 'externe bronnen' onder aan de pagina.

Uw bijdragen in de tool zijn altijd openbaar en anoniem.
In deze consultatieronde vraag ik uw aandacht voor de positie van professionele beschermingsbewindvoerders en curatoren.

Ik wil u graag wijzen op een andere kant van de openbaarheid van het register. Ons bedrijf heeft na de nodige incidenten uiteindelijk via de Kamer van Koophandel in Den Haag toestemming gekregen om ons vestigingsadres volledig af te schermen. In ons werk hebben we te maken met een klein deel cliënten die met hun gedrag en uitingen alle perken te buiten gaan en een aanslag zijn op het incasseringsvermogen. Dan heb ik het over doodsbedreigingen, allerlei vormen van intimidatie, dreiging met brandstichting, openbaarmaking van persoonlijke gegevens etc. Dit heeft diverse keren geleid tot het doen van aangifte. Vaak is er sprake van een stoornis of ziektebeeld bij de dader, waardoor dit gedrag te duiden is, maar daarom niet minder bedreigend.

Door de jaren heen heeft dit afgeschermde adres goed gewerkt: alle partijen waar we zaken mee deden wisten ons prima te bereiken, er is nooit sprake geweest van rechtsonzekerheid. Cliënten begrepen het waarom van het geheime adres. Instanties als banken, verzekeraars of belastingdienst hebben er nooit een probleem van gemaakt. En die organisaties die op basis van hun titel dit adres wel nodig hebben (deurwaarders, advocaten) hebben altijd toegang tot het afgeschermde adres via de Gemeentelijke Basisadministratie.
Inmiddels heeft de Kamer van Koophandel ons laten weten dat, wanneer de rechtspersoon verhuist, dit nieuwe adres op basis van art. 51 lid 3 HRB niet kan worden afgeschermd. Slechts voor hoogst uitzonderlijke gevallen waarbij aantoonbare concrete dreiging is,heeft de Minister van EZ&K toestemming gegeven om dit artikel ruimer te interpreteren. Maar alleen wanneer er geen ander bezoekadres dan het privé adres geregistreerd kan worden. De veiligheid van onze medewerkers is blijkbaar ondergeschikt aan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Ons geheime adres is door de jaren heen echter geen enkele belemmering geweest voor contacten met de diverse partijen die uit economisch oogpunt of vanwege behoefte aan rechtszekerheid naar ons op zoek waren. Ik wil u dan ook met klem vragen de mogelijkheid voor het afschermen van het vestigingsadres voor onze beroepsgroep van niet alleen een privé persoon maar ook een rechtspersoon nadrukkelijk te onderzoeken en hierover in contact te treden met onze brancheorganisatie Horus.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht