Defensiewet

Reactie

Naam Nederlandse Officieren Vereniging (Secretaris Nederlandse Officieren vereniging R.J.T. Vranken)
Plaats Den Haag
Datum 19 oktober 2022

Bijlage