Kaderwet dienstplicht

Aanpassing van de Kaderwet dienstplicht en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-06-2016
Einddatum consultatie 17-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel dient om de dienstplicht ook op vrouwen van toepassing te laten zijn. Daarnaast worden de Kaderwet dienstplicht aangepast aan de huidige benaming van het ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst aangepast aan de meest recente nummering van artikelen uit het Wetboek van Strafvordering.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Nederlandse bevolking in de leeftijd van 17-35 jaar en hun sociale omgeving.

Verwachte effecten van de regeling

Vrouwen die na inwerkingtreding van de wijzigingen de leeftijd van 17 jaar bereiken. worden ingeschreven voor de dienstplicht. Zij ontvangen daarover een brief van Defensie.

De opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort. Er zijn daarom geen oproepingen of keuringen. Op dit moment is het niet waarschijnlijk dat de opschorting eindigt. Mocht dit echter ooit toch gebeuren, dan worden nadere regels gesteld over uitstel, ontheffing en vrijstelling van de dienstplicht. Die regels worden geformuleerd aan de hand van de dan geldende inzichten.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om de bevolking te informeren over deze wetgeving in voorbereidingen om een gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele regeling is een reactie mogelijk. Het wetsvoorstel gaat niet over de praktische uitwerking van de uitbreiding van de dienstplicht. Er staan geen concrete uitvoerings-regels in over (bijvoorbeeld) uitzonderingsgronden. Die regels worden pas opgesteld als de opschorting van de dienstplicht eindigt. Van het einde van de opschorting is vooralsnog. geen sprake.

Meer informatie