Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oud-Beijerland
Datum 25 januari 2023

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen dit wetsvoorstel?
Aan de Minister voor Rechtsbescherming,

De reactie van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aan de minister van 19 december 2022 onderschrijf ik ten volle en daaraan heb ik niets toe te voegen.